<div align="center"> <h1>Dzienny Dom pomocy Społecznej w Toruniu</h1> <h3>Oficjalna strona internetowa Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Toruniu</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.republika.pl/ddpstorun/index.html" rel="nofollow">www.republika.pl/ddpstorun/index.html</a></p> </div>